V 50K/HT

Tvrdomer sa skladá z liatinového rámu v ktorom je umiestnená zaťažovacia a meracia jednotka. Vyhodnotenie vzniknutého odtlačku je vykonávané citlivou CCD kamerou s vysokým rozlíšením, nevyhnutným pre presné spracovanie nameraných výsledkov. Kamera je prepojená s PC. Tvrdomer pracuje pod operačným systémom Windows.

Skúšobné metódy

Vickers STN EN 6507

HV1, HV5, HV10, HV30, HV50, HV100, HV120

Všeobecný popis software

Je nový software pre zber a štatistické vyhodnotenie dát tvrdomerov, ktoré pracujú podľa metódy Vickers . Tento produkt využíva úplne sieť a umožňuje automatický export dát na server k ich ďalšiemu spracovaniu, takže výsledky merania sú v prípade potreby prístupné aj iným užívateľom.

Dodávané programové vybavenie je určené pre spracovanie obrazu, získaného zo CCD kamery po vytvorení odtlačku tvrdomerom v skúšanom materiáli, vyhodnotenie a zobrazovanie meraných údajov na obrazovke, archiváciu údajov v databáze a tlač nameraných a spracovaných výsledkov na pripojenej atramentovej alebo laserovej tlačiarni. Riadiaca časť v počítači, umožňuje spustiť merací cyklus tvrdomeru z obrazovky počítača, navoliť záťaž k príslušnej metóde. V počítači je inštalovaný operačný systém MS Windows programové vybavenie tvrdomeru a nevyhnutné ovládače, potrebné pre pripojenie CCD kamery a spustenie merania.

Charakteristické vlastnosti software

 • Výber testovacích metód
 • Možnosť nastavenia času cyklu
 • Odmeranie a vyhodnotenie vpichu pomocou CCD kamery
 • Spiatočná modifikácia skúšky – spätná kontrola nameraných výsledkov
 • Štatistické funkcie
 • Automatický prenos dát po sieti
 • Rozbor a spracovanie nameraných dát
 • Tlač atestov v navolenom jazyku
 • Možnosť navolenia komunikačného jazyka:
  • slovenský,
  • český,
  • anglický,
  • nemecký jazyk

Technické údaje

Merací rozsah

1177,2 N

Prevedenie stroja

Liatinový stojan

Vnikacie teleso

Diamantový štvorboký ihlan „Vickers“ 136°

Farba

Slonia kosť kombin. s červenou

Príslušenstvo:

 • 2ks tvrdomerná doštička Vickers
 • 1ks Vickersov diamant
 • 1ks krížový stolík
 • 1ks prizma
 • 1ks merací stolík Ø 280mm

Kontaktný formulár