Kalibrácia

Vykonávame odbornú akreditovanú kalibráciu podľa schválených kalibračných postupov pre:

  • Všetky tvrdomery pracujúce metodikou Rockwell, Brinell a Vickers
  • Tvrdomerné doštičky - Rockwell, Brinell a Vickers

Zákazník cez nás získa zreteľné, presné a reprodukovateľné výsledky.

Servis

Ponúkame kvalitný záručný a pozáručný servis a tiež:

  • Komplexnú realizáciu podľa potrieb a špecifikácií zákazníka
  • Uvedenie zariadení do prevádzky
  • Školenie používateľov
  • Pravidelnú údržbu
  • Modernizáciu

Pre zákazníkov ponúkame poradenstvo pri úvodnom zadávaní daného projektu, cez kompletnú realizáciu podľa potrieb a špecifikácií zákazníka, až po zaškolenie a servis.

V prípade záujmu a otázok ohľadom kalibrácie alebo servisných služieb, nás neváhajte kontaktovať buď e-mailom alebo telefonicky.

Kontaktný formulár