Ponuka školení

Ponúkame odborné školenia v oblasti:

  • Metrológie
  • Merania
  • Metalografie
  • Mechanických skúšok
  • Tepelného spracovania

Spoločnosť realizuje školenia v priestoroch, ktoré sú vyberané na základe vzájomnej dohody s objednávateľom.

Objednaním školenia pre vami zvolený kurz, vám poskytneme pozvánku s organizačnými pokynmi a obsahovým zameraním kurzu. 

Absolventi kurzu získavajú osvedčenia o ukončení školenia v danej problematike.

V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

Kontaktný formulár