V 10K/HT

V 10K/HT je mikrotvrdomer určený na meranie tvrdosti metódou Vickers na základe normy STN EN ISO 6507. Prístroj pozostáva zo zváraného rámu v ktorom sa nachádza zaťažovací a merací mechanizmus. 

Vtlačok sa vyhodnocuje pomocou citlivej CCD kamery s vysokým rozlíšením, ktoré je potrebné pre správne spracovanie nameraných výsledkov. Priebeh merania je v automatickom režime.

Počítač mikrotvrdomera V 10K/HT pracuje pod operačným systémom Windows.

Skúšobné metódy

Vickers STN EN ISO 6507
HV0,2 - HV10

Popis Softvéru

Softvér prístroja je určený k zberu a štatistickému vyhodnocovaniu nameraných dát tvrdomerov pracujúcich podľa metódy Vickers. Produkt využíva sieť a umožňuje automatický export dát na SQL server, kde je možné ich ďalšie spracovanie. Výsledky z meraní sú k dispozícii aj iným užívateľom vďaka prístupnosti databázy v sieťovom prostredí. 

Programové vybavenie je určené na spracovanie obrazu získaného prostredníctvom CCD kamery po vytvorení vtlačku vnikacím telieskom v skúšanom materiály, vyhodnotenie a zobrazenie nameraných údajov na displeji, bezpečné uloženie údajov v databáze a tlač vyhodnotených a spracovaných výsledkov. Merací cyklus mikrotvrdomera je možné spustiť priamo z obrazovky počítača, čo umožňuje riadiaca časť v počítači. Počítač prístroja je vybavený operačným systémom Windows, programovým vybavením mikrotvrdomera a nevyhnutnými ovládačmi potrebnými pre pripojenie CCD kamery a spustenie merania.

Vlastnosti Softvéru

 • voľba skúšobnej metódy s upozornením na výmenu vnikacieho telieska a objektívu
 • meranie a vyhodnotenie vtlačku pomocou CCD kamery
 • vyhodnotenie priebehu tvrdosti
 • spätná modifikácia skúšky – spiatočná kontrola nameraných výsledkov
 • štatistické funkcie
 • rozbor a spracovanie získaných dát
 • automatický prenos dát po sieti
 • voľba komunikačného jazyka: slovenský, český, anglický, nemecký
 • tlač atestov vo zvolenom jazyku
 • možnosť výberu miesta vykonania vtlačku
 • možnosť zmeny polohy vzorky za pomoci posuvu krížového stola

Meranie

 • zaťaženie max. 98,1 N
 • vnikacie teliesko: diamantový štvorboký ihlan "Vickers" s vrcholovým uhlom 136°

Technické parametre

 • výška prístroja: 525 mm
 • základňa h x š: 330 mm x 175 mm
 • max. výška meranej vzorky: 150 mm (po dohode možnosť navýšenia – úprava prístroja)
 • váha: 35 kg

Prevedenie

 • prevedenie stroja: zváraný rám
 • farba: slonia kosť v kombinácii so šedou

Príslušenstvo

 • 1 ks Vickersov diamant 
 • 1 ks držiak diamantu
 • 3 ks doštička HV
 • 1 ks okrúhly stolík ø 95 mm

Kontaktný formulár