HPO-250D/HT

Tvrdomer HPO-250D/HT je určený na meranie tvrdosti metódou Vickers na základe normy STN EN ISO 6507 a metódou Brinell na základe normy STN EN ISO 6506.

Prístroj je určený k meraniu tvrdosti kovov a neželezných kovov v dielenských priestoroch.

Tvrdomer je určený k meraniu tvrdosti materiálov metódou HV5 – HV120 a metódou Brinell s použitím guľôčky ∅ 2,5 mm, ∅ 5 mm pre zaťaženia (15,625 – 250) kg. 

Po spustení merania sa mechanizmus prístroja nastaví do  polohy s vnikacím telieskom a po vykonaní meracieho cyklu sa mechanizmus nastaví do polohy s objektívom. Vyhotovený vtlačok sa objaví v zornom poli matnice. Vtlačky sa následne vyhodnocujú pomocou digitálneho zariadenia elektroniky.

Možnosti riadiacej elektroniky

 • voľba jazyka
 • voľba druh a metódy merania BRINELL - VICKERS
 • nastavenie dátumu a času
 • kalibrácia prístroja
 • prenos dát na PC
 • tlač protokolov z merania vo zvolenom jazyku
 • štatistické spracovanie nameraných výsledkov

Meranie

 • zaťaženie max. 2452,5 N
 • meranie diamantom: Vickersov diamant s vrcholovým uhlom 136°
 • meracia guľôčka: ∅ 5 mm, ∅ 2,5 mm
 • zväčšenie: 35x, 70x, 140x

Technické parametre

 • výška prístroja: 970 mm
 • váha: 130 kg
 • základňa h x š: 550 mm x 200 mm
 • max. výška meranej vzorky: 220 mm (po dohode možnosť navýšenia – úprava prístroja)
 • max. priemer pracovného stola: 300 mm

Prevedenie

 • farba: slonia kosť v kombinácii so šedou
 • prevedenie stroja: liatinový stojan

Príslušenstvo

 • 1 ks guľôčka ∅ 5 mm
 • 1 ks držiak guľôčky ∅ 5 mm
 • 1 ks guľôčka ∅ 2,5 mm
 • 1 ks držiak guľôčky ∅ 2,5 mm
 • 1 ks vnikacie teliesko Vickers
 • 1 ks podporný stolík ∅ 100 mm
 • 1 ks tvrdomerná doštička HV
 • 1 ks tvrdomerná doštička HBW

Kontaktný formulár