BRINELL HPO-3000 K

BRINELL HPO-3000 K/HT je kamerový tvrdomer určený na meranie tvrdosti metódou Brinell na základe normy STN EN ISO 6506. Základom tvrdomera je liatinový rám, v ktorom sa nachádza pohonná jednotka (zubové čerpadlo s olejovou nádržou a motorom), mechanika k ovládaniu zaťažovacieho piestu a pracovný piest so stolom.

Vtlačok je snímaný prostredníctvom citlivej CCD kamery s vysokým rozlíšením, ktoré je potrebné na presné spracovanie nameraných výsledkov. Vyhodnotenie vtlačku a následné spracovanie merania sa vykonáva prostredníctvom počítača, s ktorým je CCD kamera prepojená. Počítač prístroja Brinell HPO-3000K/AQ pracuje pod operačným systémom Windows.

Popis Softvéru

Softvér prístroja je určený na zber a štatistické vyhodnotenie nameraných dát tvrdomerov pracujúcich podľa metód Brinell a Vickers. Produkt využíva sieť a umožňuje automatický export dát na SQL server, kde je možné ich ďalšie spracovanie. Výsledky z meraní sú k dispozícii aj iným užívateľom vďaka prístupnosti databázy v sieťovom prostredí.

Vlastnosti softvéru

 • profesionálne navrhnutá knižnica metód testovania
 • odmeranie a vyhodnotenie vtlačku pomocou CCD kamery
 • štatistické funkcie
 • spiatočná modifikácia skúšky
 • automatický prenos dát po sieti
 • rozbor a spracovanie nameraných dát atď.

Meranie

 • zaťaženie max. 29 430 N
 • meracia guľôčka: ∅ 10 mm, ∅ 5 mm
 • zaťaženie: 4 900 N, 7 360 N, 9 810 N, 29 430 N

Náplne a Pripojenie k sieti

 • olejová náplň: 5 l - hydraulický olej K8
 • elektrické pripojenie: 3 x 240/400 V, 50 Hz

Technické parametre

 • hmotnosť: 740 kg
 • rozmer stroja: 1450 mm x 800 mm x 300 mm
 • rozmer pracovného stola: 400 mm x 260 mm

Prevedenie

 • farba: slonia kosť v kombinácii so šedou
 • prevedenie stroja: liatinový stojan

Kontaktný formulár