V 10KA/HT

V 10KA/HT je automatický mikrotvrdomer určený na meranie tvrdosti podľa metódy Vickers na základe normy STN EN ISO 6507. Automatický prístroj pozostáva zo zváraného rámu v ktorom sa nachádza zaťažovací a merací mechanizmus.

Priebeh merania je v automatickom režime. Vtlačok sa vyhodnocuje pomocou citlivej CCD kamery s vysokým rozlíšením, ktoré je potrebné pre správne spracovanie nameraných výsledkov.

Počítač automatického mikrotvrdomera V 10KA/HT pracuje pod operačným systémom Windows.

Skúšobné metódy

Vickers STN EN ISO 6507
min. HV0,1 - max. HV10

Popis softvéru

Softvér prístroja je určený k zberu a štatistickému vyhodnocovaniu nameraných dát tvrdomerov pracujúcich podľa metódy Vickers. Produkt využíva sieť a umožňuje automatický export dát na SQL server, kde je možné ich ďalšie spracovanie. Výsledky z meraní sú k dispozícii aj iným užívateľom vďaka prístupnosti databázy v sieťovom prostredí.

Programové vybavenie je určené na spracovanie obrazu získaného prostredníctvom CCD kamery po vytvorení vtlačku vnikacím telieskom v skúšanom materiály, vyhodnotenie a zobrazenie nameraných údajov na displeji, bezpečné uloženie údajov v databáze a tlač vyhodnotených a spracovaných výsledkov. Merací cyklus automatického mikrotvrdomera je možné spustiť priamo z obrazovky počítača, čo umožňuje riadiaca časť v počítači. Počítač prístroja je vybavený operačným systémom Windows, programovým vybavením automatického mikrotvrdomera a nevyhnutnými ovládačmi potrebnými pre pripojenie CCD kamery a spustenie merania.

Vlastnosti softvéru

 • voľba testovacej metódy
 • meranie a vyhodnotenie vtlačku prostredníctvom CCD kamery
 • vyhodnotenie priebehu tvrdosti
 • spätná modifikácia skúšky - spiatočná kontrola nameraných výsledkov
 • štatistické funkcie
 • automatický prenos dát po sieti
 • rozbor a spracovanie nameraných dát
 • voľba komunikačného jazyka: slovenský, český, anglický, nemecký, poľský
 • tlač atestov vo vybranom jazyku
 • možnosť výberu miesta vykonania vtlačku
 • možnosť zmeny polohy vzorky za pomoci posuvu krížového stola

Meranie

 • rozsah meracieho zaťaženia: min. 0,98 N - max. 98,1 N
 • vnikacie teleso: diamantový štvorboký ihlan "Vickers" s vrcholovým uhlom 136°

Technické parametre

 • výška prístroja: 525 mm
 • základňa h x š: 330 mm x 175 mm
 • max. výška meranej vzorky: 150 mm (po dohode možnosť navýšenia – úprava prístroja)
 • váha: 35 kg

Prevedenie

 • prevedenie stroja: zváraný rám
 • farba: slonia kosť v kombinácii so šedou

Príslušenstvo

 • 1 ks Vickersov diamant
 • 1 ks držiak diamantu
 • 3 ks doštička HV
 • 1 ks okrúhly stolík ø 95 mm

Kontaktný formulár