Superrockwell SRB

Tvrdomer je určený ku skúšaniu tvrdosti kovových materiálov metódami Rockvell – A,B,C,D,E,F,G,H,K,15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T,HBT

Rozsah záťaže merania je max.187,5kg

Prístroj disponuje motorickým zdvihom záťaže.

Rozlíšenie displeja 0,01 jednotiek Rockwela.

Vertikálna pracovná oblasť je 350mm. Podľa potreby je ju možné navýšiť podľa špecifikácií zákazníka.

Prístroj umožňuje navoliť priebeh merania v automatickom alebo v manuálnom režime. Tým  dochádza k  minimalizácii chyby merania spôsobenej obsluhou prístroja. Obsluha si volí aj dĺžku meracieho cyklu, čo umožňuje zrýchlenie samotného merania.      

Riadiaci počítač umožňuje

- ku zvolenej metóde určiť vnikacie teleso, hlavné zaťaženie, zostavu závažia

- zadávať čas merania

- nastaviť dátum a čas

- nastaviť komunikačný jazyk

- korekcie pri nerovných plochách

- prepočet na iné stupnice podľa DIN 50 150

- určenie hĺbky vtlačku a pevnosti materiálu

- prenos dát na FLASCH

- po pripojení tlačiarne tlačiť vytvorené protokoly v navolenom jazyku

- kontrolu nastavenia snímača

- štatistické spracovanie výsledkov

- možnosť merania veľkých vzoriek

Príslušenstvo

1 ks diamantové vnikacie teleso Rockwell 120°

1 ks držiak guľôčky ROCKWELL HRB

1 ks merací stolík Æ 60mm

1 ks prizmatický stolík tvaru V

1 ks tvrdomernej doštičky pre stupnicu HRC

1 ks tvrdomernej doštičky pre stupnicu HRB

1 ks tvrdomernej doštičky pre stupnicu HRA

Kontaktný formulár