ROCKWELL RB-1A/HT

Analógový tvrdomer, ktorý meria tvrdosť kovových materiálov metódami Rckwell C,B,A podľa normy STN EN ISO 6508.

Hodnota tvrdosti je po vykonaní skúšky na motorickom tvrdomere vyhodnotená priamo a pre jednotlivé metódy merania samostatne. Použitím diamantového vnikacieho telieska je odčítaná hodnota zo stupnice C a použitím guličky zo stupnice B.

Metodika

Vnikacie teliesko

Rozsah tvrdosti

Zaťaženie

Použitie

HRC

Diamantový kužeľ – vrcholový uhol 120°

20-67 HRC

1470 N

Kalené a zušľachtené ocele

HRBW

Tvrdokovová Gulička –

Ø 1/16“

30-100 HRBW

980 N

Ocele do pevnosti 800 MPa

HRA

Diamantový kužeľ – vrcholový uhol 120°

60-90HRA

580 N

Meranie tvrdosti tenkých vrstiev s obzvlášť vysokou tvrdosťou

Technické údaje

Výška - 690 mm

Šírka - 180 mm

Hĺbka - 450 mm

Max. výška skúšanej vzorky - 210 mm (po dohode možnosť navýšenia – úprava prístroja) 

Hmotnosť - 80 kg

Doporučené vybavenie

  • 1 ks tvrdomerná doštičky pre stupnicu HRC
  • 1 ks tvrdomerná doštička pre stupnicu HRBW
  • 1 ks tvrdomerná doštička pre stupnicu HRA
  • 1 ks vnikacie teleso ROCKWELL
  • 1 ks držiak guličky ROCKWELL-B
  • 1 ks gulička ø 1/16"
  • 1 ks okrúhly stolík ø 95 mm
  • 1 ks prizmatický stolík

Kontaktný formulár