ROCKWELL - BRINELL RB – 2/PC

Tento tvrdomer je určený pre skúšanie tvrdosti kovov všetkými metódami Rockvell (podľa STN EN 6508) a Brinell pre tvrdokovovú guľôčku Ф 2,5 mm.  

V prístroji je osadený riadiaci počítač s operačným systémom MS Windovs 10, novým softwarom pre zber a štatistické vyhodnotenie dát tvrdomera, ktoré pracujú podľa metódy Rockwell . Tento produkt využíva úplne sieť a umožňuje automatický export dát na server k ich ďalšiemu spracovaniu.

Výsledky merania sú v prípade potreby prístupné aj iným užívateľom.

Prístroj umožňuje priame vyhodnotenie a zobrazovanie meraných údajov na obrazovke, archiváciu údajov v databáze a tlač nameraných a spracovaných výsledkov na pripojenej tlačiarni. Riadiaca časť v počítači, umožňuje spustiť merací cyklus tvrdomeru z obrazovky, navoliť priebeh merania v automatickom alebo v manuálnom režime. Tým  dochádza k  minimalizácii chyby merania spôsobenej obsluhou prístroja. Obsluha si volí dĺžku meracieho cyklu, čo umožňuje zrýchlenie samotného merania.      

Riadiaci počítač umožňuje

 • ku zvolenej metóde určiť vnikacie teleso, hlavné zaťaženie, zostavu závažia
 • zadávať čas merania
 • nastaviť dátum a čas
 • nastaviť komunikačný jazyk : slovensky, česky, anglicky, nemecky                             
 • korekcie pri nerovných plochách
 • prepočet na iné stupnice podľa DIN 50 150
 • určenie hĺbky vtlačku a pevnosti materiálu
 • prenos dát na FLASCH
 • po pripojení tlačiarne tlačiť vytvorené protokoly v navolenom jazyku
 • kontrolu nastavenia snímača
 • štatistické spracovanie výsledkov
 • automatické načítanie záťaže - metodiky

Rockwell

Metodika

Vnikacie teliesko

Rozsah tvrdosti

Zaťaženie

Použitie

C HRC

Diamantový kužeľ – vrcholový uhol 120°

20-67 HRC

1470 N

Kalené a zušľachtené ocele

B HRB

Tvrdokovová Gulička – Ø 1/16“

30-100 HRBW

980 N

Meranie ocelí do pevnosti 800 N/mm2

A HRA

Diamantový kužeľ – vrcholový uhol 120°

50-90HRA

580 N

Meranie tvrdosti tenkých vrstiev zvlášť tvrdých

Brinell

Metodika

Vnikacie teliesko

Rozsah tvrdosti

Zaťaženie

Použitie

HBW

2,5/31,25

Tvrdokovová Gulička –

Ø 2,5

Do 650 HBW

306 N

Ľahké kovy a ich zliatiny

HBW

2,5/62,5

Tvrdokovová Gulička –

Ø 2,5

Do 650 HBW

612 N

Neželezné kovy a ich zliatiny

HBW

2,5/187,5

Tvrdokovová Gulička –

Ø 2,5

Do 650 HBW

1838 N

Pre oceľ a liatinu

Príslušenstvo

 • 1 ks. vnikacie teleso Rockwell
 • 1 ks. držiak guľôčky ROCKWELL-B
 • 1 ks. merací stolík Ø 100 mm
 • 1 ks. prizmatický stolík
 • 1 ks. tvrdomernej doštičky pre stupnicu HRC
 • 1 ks. tvrdomernej doštičky pre stupnicu HRB
 • 1 ks. tvrdomernej doštičky pre stupnicu HRA
 • 1 ks. stolík pod tvrdomer

Kontaktný formulár