HPO-250KR/HT

Tvrdomer HPO-250/AQ je určený na meranie tvrdosti metódou Vickers na základe normy STN EN ISO 6507, metódou Rockwell  na základe normy STN EN ISO 6508 a čiastočne metódou Brinell na základe normy STN EN ISO 6506. Merací cyklus prebieha automaticky a je ovládaný pomocou počítača. Vtlačok sa sníma prostredníctvom citlivej CCD kamery s vysokým rozlíšením, ktoré je  nevyhnutné pre korektné spracovanie merania. Snímacia CCD kamera je prepojená s počítačom tvrdomera. Počítač tvrdomera HPO-250KR/HT pracuje pod operačným systémom Windows.

Softvér

Softvér zariadenia je určený na zber a štatistické vyhodnotenie nameraných dát tvrdomerov pracujúcich podľa metód merania Brinell, Vickers a Rockwell. Produkt využíva sieť a umožňuje automatický export dát na server, kde je možné ich ďalšie spracovanie. Výsledky z meraní sú k dispozícii aj iným užívateľom vďaka prístupnosti databázy v sieťovom prostredí. 

Vlastnosti softvéru

 • výber testovacích metód
 • výber jazyka: slovenský, český, nemecký, anglický
 • meranie a vyhodnotenie vtlačku pomocou CCD kamery
 • štatistické funkcie
 • spiatočná modifikácia skúšky
 • rozbor a spracovanie nameraných dát
 • automatický prenos dát po sieti
 • tlač atestov v zvolenom jazyku
 • prepočet nameranej hodnoty na inú metodiku
 • spustenie merania cez PC

Meranie

 • zaťaženie max. 2452,5 N
 • meranie diamantom: Rockwellov diamant s vrcholový uhlom 120°
 • meranie diamantom: Vickersov diamant s vrcholovým uhlom 136°
 • meracia guľôčka: ∅ 2,5 mm

Technické parametre

 • výška prístroja: 970 mm
 • váha: 130 kg
 • základňa h x š: 550 mm x 200 mm
 • max. výška meranej vzorky: 220 mm (po dohode možnosť navýšenia – úprava prístroja)
 • max. priemer pracovného stola: 300 mm

Prevedenie

 • farba: slonia kosť v kombinácii so šedou
 • prevedenie stroja: liatinový stojan

Príslušenstvo

 • 1 ks doštička pre HBW
 • 1 ks doštička pre HV
 • 1 ks doštička pre HRC
 • 1 ks držiak diamantu
 • 1 ks Vickersov diamant
 • 1 ks Rockwellov diamant
 • 1 ks držiak s guľôčkou zo spekaného karbidu ∅ 2,5 mm
 • 1 ks merací stolík tvaru V
 • 1 ks merací stolík ∅ 300 mm

Kontaktný formulár