HPO-250K/HT

Tvrdomer HPO-250K/HT je určený na meranie tvrdosti metódou Vickers na základe normy STN EN ISO 6507 a metódou Brinell na základe normy STN EN ISO 6506.

Prístroj je určený k meraniu tvrdosti kovov a neželezných kovov v dielenských priestoroch.

Tvrdomer je určený k meraniu tvrdosti materiálov metódou HV5 – HV120 a metódou Brinell pre zaťaženia (15,625 – 250) kg.

Snímanie vyhotoveného vtlačku je zabezpečené kamerovým systémom, ktorý je prepojený s PC. Počítač tvrdomera HPO-250K/HT pracuje pod operačným systémom Windows.

Softvér

Produkt je určený na zber a štatistické vyhodnotenie nameraných dát tvrdomerov pracujúcich podľa metódy merania Brinell a Vickers. Softvér zariadenia poskytuje automatický export dát na SQL server, kde je možné ich ďalšie spracovanie, napr. v už existujúcich podnikových sieťach.

Vlastnosti softvéru

 • výber testovacích metód s upozornením na výmenu vnikacieho telieska a objektívu
 • meranie a vyhodnotenie vtlačku pomocou CCD kamery
 • spiatočná modifikácia skúšky
 • štatistické funkcie
 • automatický prenos dát po sieti
 • rozbor a spracovanie nameraných dát
 • tlač atestov vo zvolenom jazyku
 • spustenie merania cez PC

Meranie

 • zaťaženie max. 2452,5 N
 • meranie diamantom: Vickersov diamant s vrcholový uhlom stien 136°
 • meracia guľôčka: ∅ 5 mm, ∅ 2,5 mm, ∅ 1 mm
 • zväčšenie: 35x, 70x, 140x

Technické parametre

 • výška prístroja: 970 mm
 • váha: 130 kg
 • základňa h x š: 550 mm x 200 mm
 • max. výška meranej vzorky 220 mm (po dohode možnosť navýšenia – úprava prístroja)
 • max. priemer pracovného stola: 300 mm

Prevedenie

 • farba: slonia kosť v kombinácii so šedou
 • prevedenie stroja: liatinový stojan

Príslušenstvo

 • 1 ks guľôčka ∅ 2,5 mm
 • 1 ks držiak guľôčky ∅ 2,5 mm
 • 1 ks vnikacie teliesko Vickers
 • 1 ks tvrdomerná doštička HBW
 • 1 ks tvrdomerná doštička HV
 • 1 ks podporný stolík ∅ 100 mm

Kontaktný formulár